Områden: Mervärdesskatt

Datum: 2023-06-01

Dnr: 8-2338968

Ställningstagandet om crowdfunding (gräsrotsfinansiering), mervärdesskatt, daterat den 20 maj 2016, dnr 131 221169-16/111 ska inte längre tillämpas. Det som ställningstagandet ger uttryck för framgår av mervärdesskattekommitténs riktlinje från det 102:a mötet den 30 mars 2015, dokument H, punkten 4.3. Det som framgår av ställningstagandet kan ses som sådan information som endast är ett förtydligande. Informationen kan därför framgå direkt av Rättslig vägledning. Det finns därför inte längre skäl att ha kvar ställningstagandet.