Områden: Mervärdesskatt

Datum: 2023-06-07

Dnr: 8-2376836

Ställningstagandet om begreppen beskattningsbar person och ekonomisk verksamhet – mervärdesskattekonsekvenser för ideella föreningar, daterat den 25 juni 2013, dnr 131 393895-13/111, ska från och med den 1 juli 2023 inte längre tillämpas. För tid före den 1 juli 2023 ska detta ställningstagandet fortfarande tillämpas.

Skatteverket klargör i ställningstagandet verkets syn på när en ideell förening kan bli skattskyldig för ett förvärv som görs från ett annat land. Detta kommer att framgå direkt av mervärdesskattelagen (2023:200) genom 3 kap. 1 § och 16 kap. 9 § 3. Denna information kan framgå direkt av Rättslig vägledning. Det finns därför inte längre skäl att ha kvar ställningstagandet när mervärdesskattelagen (2023:200) träder ikraft.