Områden: Mervärdesskatt

Datum: 2023-06-07

Dnr: 8-2405434

Ställningstagandet om beskattningsunderlag vid import, daterat den 28 april 2016, dnr 131 185777-16/111, ska inte längre tillämpas.

Ställningstagandet har tagits fram för att klargöra hur man ska beräkna beskattningsunderlaget vid import. Detta utgår framförallt från tullvärdet. Vad som är tullvärdet fastställs av Tullverket. Beskattningsunderlaget vid import ska därför beräknas på det sätt som Tullverket anger. Av denna anledning kan information om hur beskattningsunderlaget ska beräknas vid import framgå direkt av Rättslig vägledning. Det finns inte längre skäl att ha kvar ställningstagandet.