Områden: Mervärdesskatt

Dnr: 8-2409260

Ställningstagandet ”Mervärdesskatt vid upplåtelser av uppläggningsplatser för båtar och uppställningsplatser för husvagnar”, daterat den 17 juni 2005, dnr 130 357200-05/111, ska inte längre tillämpas.

Skatteverket tydliggör i ställningstagandet att upplåtelse av platser för uppställning av båtar och husvagnar är skattepliktigt.

Att upplåtelse av uppställningsplatser för båtar är skattepliktigt framgår av rättspraxis, se t.ex. RÅ 2007 ref. 13 och C-428/02. Bedömningen som avser husvagnar kan ses som ett förtydligande exempel på Skatteverkets syn på upplåtelse av platser för parkering av transportmedel. Informationen kan framgå direkt av Rättslig vägledning. Det finns därför inte längre skäl att ha kvar ställningstagandet.