Områden: Skattebetalning & borgenärsarbete, Socialavgifter

Datum: 2023-05-25

Dnr: 8-2386895

Ställningstagandet om ny rättspraxis i fråga om F-skattsedelns rättsverkningar, daterat den 4 oktober 2007, dnr 131 609380-07/111, ska inte längre tillämpas.

Ställningstagandet har tagits fram för att klargöra att Högsta förvaltningsdomstolens domar RÅ 2007 ref. 61 I och II begränsar Skatteverkets möjlighet att vid beslut om arbetsgivar­avgifter bortse från civilrättsliga avtal där uppdragstagaren har haft F-skatt. Det som ställningstagandet ger uttryck för framgår av praxis och kan ses som sådan information som endast är ett förtydli­gande. Informationen kan därför framgå direkt av Rättslig vägledning. I övrigt innehåller ställningstagandet information som är inaktuell. Det finns därför inte längre skäl att ha kvar ställningstagandet.