Områden: Mervärdesskatt

Datum: 2023-06-15

Dnr: 8-2419626

Ställningstagandet ”Avdragsrätt för mervärdesskatt på mäklararvode vid förvärv av fastighet”, daterat den 1 december 2004, dnr 130 682100-04/111, ska inte längre tillämpas.

Skatteverket har i ställningstagandet klargjort att den ingående skatt som belöper på köparens mäklarkostnad ska fördelas på en avdragsgill respektive en inte avdragsgill del med hänsyn till fastighetens användning i verksamhet som medför skattskyldighet. Rätt till jämkning eller s.k. retroaktivt avdrag för den inte avdragsgilla delen uppkommer inte heller senare.

Det som framgår av ställningstagandet kan ses som sådan information som endast är ett förtydligande och som av den anledningen kan framgå direkt av Rättslig vägledning. Det finns därför inte längre skäl att ha kvar ställningstagandet.