Områden: Mervärdesskatt

Datum: 2023-06-16

Dnr: 8-2421334

Ställningstagandet ”Försäljning i exportbutiker, mervärdesskatt”, daterat den 18 januari 2017, dnr 131 19948-17/111, ska inte längre tillämpas.

Ställningstagandet har tagits fram för att ge Skatteverkets syn på när en försäljning i exportbutik anses omsatt utomlands. En sådan försäljning anses som en omsättning utomlands om köparen är en flygpassagerare som reser till en eller flera platser utanför EU:s skatteområde (tredjeland) och det är fråga om försäljning av de varor eller kvantiteter som får säljas i en exportbutik. Det krävs dessutom att resenären kan visa upp färdhandlingar för hela resan med slutdestination i tredjeland. Exportbutiker regleras av lagen (1999:445) om exportbutiker. I mervärdesskattelagen (1994:200) hänvisas till lagen om exportbutiker. Vidare har Skatteverket tagit fram föreskrifter om den som bedriver verksamhet i exportbutik, SKVFS 2022:14. Av föreskriften framgår vilka uppgifter som säljaren ska ha i sin bokföring vid försäljning av varor i exportbutik till flygpassagerare som reser till tredjeland. Det som anges i ställningstagandet kan ses som ett förtydligande och framgå direkt av Rättslig vägledning. Det finns därför inte längre skäl att ha kvar ställningstagandet.