Områden: Mervärdesskatt

Datum: 2023-06-16

Dnr: 8-2421400

Ställningstagandet ”Förströelsespelsautomater”, daterat den 28 januari 2009, dnr 131 125212-09/111, ska inte längre tillämpas.

Ställningstagandet klargör att omsättning av spel på förströelsespelsautomater omfattas av skatteplikt. Skatterättsnämnden har i förhandsbesked den 5 februari 2010, dnr 27-09/I, konstaterat att omsättning av spel på förströelsespelsautomater inte omfattas av undantag från skatteplikt. Det som anges i ställningstagandet kan därför ses som ett förtydligande och framgå direkt av Rättslig vägledning. Det finns inte längre skäl att ha kvar ställningstagandet.