Områden: Skattebetalning & borgenärsarbete

Löpnr: SKVFS 2023:7

___________

  1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 augusti 2023.
  2. Genom föreskrifterna upphävs Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2023:1) om basränta enligt skatteförfarandelagen.