Områden: Bokföring & redovisning

Löpnr: SKV A 2005:24

Dessa allmänna råd har ersatts av Skatteverkets allmänna råd SKV A 2011:28.

___________

Dessa allmänna råd tillämpas på ansökningar som kommer in från och med den 1 januari 2006 och ersätter RSV S 200:34.