Områden: Folkbokföring

Löpnr: SKVFS 2023:5

beslutade den 21 augusti 2023.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 september 2023.