Områden: Fastighetstaxering

Löpnr: SKVFS 2023:8

beslutade den 21 augusti 2023.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 september 2023 och tillämpas vid förenklad och särskild fastighetstaxering 2024.