Områden: Inkomstskatt (Kapital)

Löpnr: SKV A 2023:11

___________

Dessa allmänna råd tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2023.

För ytterligare information, se Skatteverkets meddelande, SKV M 2023:7.