Områden: Fastighetstaxering

Löpnr: SKVFS 2023:10

beslutade den 18 september 2023.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 oktober 2023 och tillämpas vid förberedelsearbetet inför 2025 års allmänna fastighetstaxering av hyreshus-, ägarlägenhets-, industri- och elproduktionsenheter samt täktmark.