Områden: Mervärdesskatt

Datum: 2023-10-13

Dnr: 8-2595610

Ställningstagandet ”Praktisk information rörande överföring och gemenskapsintern försäljning”, daterat den 28 januari 2011, dnr 131 65955-11/111, ska inte längre tillämpas.

Ställningstagandet har tagits fram för att informera om vad Skatteverket kan godta för det fall ett annat EU-land infört vissa förenklingsregler vid varuhandel mellan EU-länder. I samband med att reglerna rörande avropslager infördes 2020 får EU-länder inte längre ha några särskilda förenklingsregler som rör varuhandel mellan EU-länder. Skatteverket anser att rapportering av varuhandel mellan EU-länder ska ske i enlighet med gällande regler. Det finns därför inte längre skäl att ha kvar den praktiska informationen.