Områden: Inkomstskatt (Tjänst), Skattebetalning & borgenärsarbete, Socialavgifter

Löpnr: SKV A 2023:14

___________

Dessa allmänna råd tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m. beskattningsåret 2024 och ersätter Skatteverkets allmänna råd (SKV A 2022:32 ) om avdrag för ökade levnadskostnader som dock fortfarande ska tillämpas för beskattningsåret 2023.