Områden: Fastighetstaxering

Löpnr: SKV A 2023:15

___________

Dessa allmänna råd tillämpas vid 2024 års särskilda fastighets­taxering.