Områden: Inkomstskatt

Löpnr: SKV A 2024:1

___________

Dessa allmänna råd tillämpas för beskattningsår som påbörjats under år 2024. Beträffande den genomsnittliga statslåneräntan under år 2022, se SKV A 2023:1.