Områden: Inkomstskatt (Kapital)

Löpnr: SKV A 2024:2

___________

Dessa allmänna råd tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2023. För ytterligare information, se Skatteverkets meddelande, SKV M 2024:1.