Områden: Inkomstskatt (Kapital)

Löpnr: SKV M 2024:1

___________

Skatteverket har beslutat allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbytet, se SKV A 2024:2.