OBS: Detta är årsutgåva 2014.13. Visa senaste årsutgåvan.

Meny

Incitamentsprogram är vanliga och finns i många olika former. De riktar sig i första hand till ledande befattningshavare, styrelseledamöter och andra nyckelpersoner. Programmens syfte är att motivera, behålla och belöna kvalificerad personal i företagen.