OBS: Detta är årsutgåva 2014.13. Visa senaste årsutgåvan.

Meny

I princip är alla ersättningar och förmåner som en arbetstagare eller uppdragstagare får från sin arbetsgivare eller uppdragsgivare skattepliktiga. Vissa förmåner har dock uttryckligen undantagits från beskattning.