OBS: Detta är årsutgåva 2014.13. Visa senaste årsutgåvan.

Meny

Kupongskatt ska hållas inne vid utdelning till en begränsat skattskyldig person. Det finns två skilda system för bl.a. innehållande och redovisning av kupongskatt. Det ena systemet gäller för avstämningsbolag, värdepappersfonder och specialfonder (tidigare investeringsfonder). Det andra systemet gäller för kupongbolag.