OBS: Detta är årsutgåva 2014.13. Visa senaste årsutgåvan.

Meny

Artikeln motsvarar artikel 31 i OECD:s modellavtal med vissa skillnader.

Artikel 32 motsvarar modellavtalets artikel 31 men innehåller mer detaljerade bestämmelser om hur uppsägning av avtalet ska ske och vilken effekt detta har, främst beroende på att avtalet är multilateralt.

Referenser inom skatteavtal