OBS: Detta är utgåva 2014.14. Visa senaste utgåvan.

En begränsat skattskyldig person är inte skattskyldig för bostadsförmån från eller uthyrning av en hyresrätt. En hyresrätt för bostadsändamål får inte säljas.

Hyresinkomster och annan avkastning

En begränsat skattskyldig person är bara skattskyldig för det som finns uppräknat i lag. En begränsat skattskyldig person är därför inte skattskyldig för sin användning av sin hyreslägenhet och inte heller för inkomster från uthyrning i andra hand såvida det inte rör sig om näringsverksamhet (jfr 3 kap. 18 § IL). Nyttjanderättshavaren är inte heller skyldig att betala statlig fastighetsskatt eller kommunal fastighetsavgift. Nyttjanderättshavaren är inte heller skyldig att betala statlig fastighetsskatt eller kommunal fastighetsavgift.

Överlåtelse

En bostadshyresrätt i Sverige får inte ha ett värde (12 kap 65 § jordabalken). Det är alltså förbjudet att sälja en hyresrätt för bostadsändamål. Ett hyresavtal för en lokal får ha ett värde och kan överlåtas i samband med att verksamheten överlåts, se Handledning för beskattning av inkomst 2014 (399), del 3, avsnitt 54.2

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Inkomstskattelag (1999:1229) [1]
  • Jordabalk (1970:994) [1]

Övrigt

  • Handledning för beskattning av inkomst 2014 (SKV 399:1) [1]
  • Handledning för beskattning av inkomst vid 2013 års taxering (SKV 399 del 3) [1]

Referenser inom begränsat skattskyldigas inkomster