OBS: Detta är utgåva 2014.14. Visa senaste utgåvan.

Ett pensionssparavdrag kan göras som allmänt avdrag eller som avdrag i näringsverksamhet. Här läser du också om var avdraget ska göras av den som har både inkomst av tjänst och inkomst av näringsverksamhet.

Enbart inkomst av tjänst eller enbart inkomst av näringsverksamhet

Den som enbart har överskott i inkomstslaget tjänst ska göra pensionssparavdraget som allmänt avdrag. Den som enbart har överskott av näringsverksamhet ska göra pensionssparavdraget i näringsverksamheten (59 kap. 13 § IL).

Både inkomst av tjänst och inkomst av näringsverksamhet

För den som har både inkomst av tjänst och av näringsverksamhet gäller att 12 000-kronorsavdraget fritt får fördelas mellan allmänt avdrag och avdrag i näringsverksamheten (59 kap. 14 § IL). Avdraget får fördelas fritt oavsett om överskottet i respektive inkomstslag uppgår till 12 000 kr eller inte.

För avdrag utöver 12 000 kr gäller att avdrag som grundar sig på tjänst ska dras av som allmänt avdrag och avdrag som grundar sig på näringsverksamhet eller inkomst i inkomstslaget kapital ska dras av i näringsverksamhet (59 kap. 13 § IL).

Exempel: allmänt avdrag och avdrag i näringsverksamhet

A har under året arbetat huvudsakligen i sitt jordbruk. Under ett par månader har han dock vikarierat som lärare och då tjänat 52 000 kr (med pensionsrätt i anställningen). Efter avdrag för kostnader med 2 000 kr är hans inkomst av tjänst 50 000 kr.

När A gör bokslutet för räkenskapsåret kommer han fram till ett överskott i jordbruket på 150 000 kr före avdrag för pensionssparande, före avdrag för särskild löneskatt på detta och före avdrag för egenavgifter (= avdragsgrundande inkomst av aktiv näringsverksamhet). Tillsammans med överskottet i tjänst är då A:s sammanlagda avdragsgrundande inkomst 200 000 kr.

A antas ha gjort följande alternativa inbetalningar till ett pensionssparande:

a) 48 100 kr

Den generella begränsningsregeln innebär att avdragsutrymmet är 12 000 kr. Den särskilda begränsningsregeln för näringsverksamhet innebär att avdragsutrymmet är 52 500 kr (35 % x 150 000). A:s sammanlagda avdragsutrymme är då 64 500 kr (12 000 + 52 500). A kan alltså dra av hela inbetalningen om 48 100 kr.

De första 12 000 kr av inbetalningen får A fritt fördela mellan näringsverksamheten och allmänt avdrag. Resterande del, 36 100 kr, ska dras av i näringsverksamheten.

b) 75 000 kr

A får göra avdrag med högst 64 500 kr – se ovan. De första 12 000 kr av inbetalningen får A fritt fördela mellan näringsverksamheten och allmänt avdrag. Resterande del, 52 500 kr, ska dras av i näringsverksamheten.

Den återstående delen av inbetalningen, 10 500 kr, har A möjlighet att dra av under nästa beskattningsår.

c) 10 000 kr

A får dra av hela inbetalningen som allmänt avdrag, fördela den eller dra av hela inbetalningen i näringsverksamheten.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar