OBS: Detta är utgåva 2016.13. Visa senaste utgåvan.

Ett pensionssparavdrag kan göras som allmänt avdrag eller som avdrag i näringsverksamhet.

Avdrag i tjänst eller i näringsverksamhet?

Avdrag som grundar sig på tjänst ska dras av som allmänt avdrag och avdrag som grundar sig på överskott av en näringsverksamhet eller inkomst i inkomstslaget kapital ska dras av i näringsverksamhet (59 kap. 13 § IL).

Exempel: allmänt avdrag och avdrag i näringsverksamhet

A har under året arbetat huvudsakligen i sitt jordbruk. Under ett par månader har han dock varit anställd och då tjänat 52 000 kr. I anställningen har han inte haft någon pensionsrätt. Efter avdrag för kostnader med 2 000 kr är hans inkomst av tjänst 50 000 kr.

När A gör bokslutet för räkenskapsåret kommer han fram till ett överskott i jordbruket på 150 000 kr före avdrag för pensionssparande, före avdrag för särskild löneskatt på detta och före avdrag för egenavgifter (= avdragsgrundande inkomst av aktiv näringsverksamhet). Tillsammans med överskottet i tjänst är då A:s sammanlagda avdragsgrundande inkomst 200 000 kr.

A antas ha gjort följande alternativa inbetalningar till ett pensionssparande:

a) 60 000 kr

Den särskilda begränsningsregeln för näringsverksamhet innebär att avdragsutrymmet är 52 500 kr (35 % x 150 000). Den särskilda begränsningsregeln för inkomst av anställning där pensionsrätt saknas innebär att avdragsutrymmet är 17 500 kr (35 % x 50 000). A:s sammanlagda avdragsutrymme är då 70 000 kr (52 500 + 17 500). A kan alltså dra av hela inbetalningen om 60 000 kr.

Upp till respektive avdragsutrymme i tjänst och näringsverksamhet kan A fritt fördela avdraget.

b) 80 000 kr

A får göra avdrag med högst 70 000 kr – se ovan. Upp till respektive avdragsutrymme i tjänst och näringsverksamhet får A fritt fördela avdraget.

Den återstående delen av inbetalningen, 10 000 kr, har A möjlighet att dra av under nästa beskattningsår.

c) 10 000 kr

A får dra av hela inbetalningen som allmänt avdrag, fördela den eller dra av hela inbetalningen i näringsverksamheten.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Inkomstskattelag (1999:1229) [1]