OBS: Detta är utgåva 2014.14. Visa senaste utgåvan.

Förmån av trängselskatt vid privata resor i samband med skattepliktig bilförmån föranleder ingen beskattning. Däremot är en förmån för trängselskatt för privata resor i andra sammanhang skattepliktig.

Trängselskatt som avser privata resor med förmånsbil

När arbetsgivaren står för kostnaden för trängselskatt som avser den anställdes privata resor med förmånsbil sker ingen ytterligare beskattning av förmånen utöver bilförmånen. Arbetsgivarens utgifter för trängselskatt är jämförbara med andra rörliga utgifter för den anställdes privatkörning och ska därför ingå i bilförmånsvärdet (RÅ 2008 ref. 60). Förmån av trängselskatt ingår alltså i den fastställda schablonen vid beräkning av bilförmånens värde. Läs mer om beräkning av bilförmånsvärde.

Om den anställde av sin nettolön betalar till arbetsgivaren för trängselskatter som avser privata resor ska bilförmånsvärdet sättas ner med motsvarande belopp. Läs mer om nedsättning av bilförmånsvärdet.

Trängselskatt som avser privata resor med annan bil än förmånsbil

Om arbetsgivaren står för kostnaden för trängelskatt som avser den anställdes privata resor med annan bil än förmånsbil, bör detta behandlas som att arbetsgivaren betalar privata räkningar för den anställdes räkning. Detta innebär att betalningen bör jämställas med att arbetsgivaren betalar ut skattepliktig kontant lön till den anställde (11 kap. 1 § IL).

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • RÅ 2008 ref. 60 [1]

Lagar & förordningar

  • Inkomstskattelag (1999:1229) [1]