OBS: Detta är utgåva 2014.14. Visa senaste utgåvan.

Vissa sammanslutningar av fiskare är inskränkt skattskyldiga enligt en särskild bestämmelse i 7 kap 20 § IL.

Vad är en producentorganisation?

En producentorganisation är en sammanslutning av fiskare eller organisationer av fiskare. Den ska vara godkänd av Fiskeriverket. Producentorganisationerna svarar bl.a. för återtagande av varor i marknadsreglerande syfte. Idag finns sex godkända producentorganisationer:

  • Hallandsfiskarnas Producentorganisation,
  • Producentorganisationen Gävlefisk,
  • Sveriges Fiskares Producentorganisation,
  • Swedish Pelagic Federation Producers Organisation,
  • Torskfiskarnas Producentorganisation,
  • Svensk Skaldjursodling Producentorganisation.

Skattskyldighetens omfattning

Befrielsen från skattskyldighet gäller endast den del av producentorganisationens verksamhet som avser marknadsreglering. Till den del organisationen även bedriver annan verksamhet, är de oinskränkt skattskyldiga för denna (7 kap 20 § IL).

Om en producentorganisation bedriver även annan verksamhet än marknadsreglering krävs separat bokföring för marknadsregleringen. Gemensamma kostnader får fördelas mellan verksamheterna efter lämplig grund (prop. 1995/96:104 s. 58).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Inkomstskattelag (1999:1229) [1]

Propositioner

  • Proposition 1995/96:104 Skatteregler med anledning av nya årsredovisningslagar, m.m. [1]