Skatteverket får besluta om föreskrifter enligt särskilda bemyndiganden. Föreskrifterna är liksom lagar och förordningar bindande. De kungörs i Skatteverkets författningssamling (SKVFS). De publiceras här när de har beslutats men är inte gällande förrän de har kommit ut från trycket. Det kan förekomma fel i författningstexterna, kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. Här finns alla föreskrifter som har gällt 2012 eller senare och vissa från tidigare år. Här finns också Register över Skatteverkets gällande föreskrifter. Under fliken Alla år visas samtliga föreskrifter och under respektive årsflik visas de föreskrifter som är tillämpliga för det året.

SKVFS 2009:2 Skatteverkets föreskrifter om kontrollenhet till kassaregister
SKVFS 2009:3 Skatteverkets föreskrifter om användning av kassaregister
SKVFS 2009:35 Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2009:3) om användning av kassaregister;
SKVFS 2013:7 Skatteverkets föreskrifter om arbetsgivares skyldighet att underrätta Skatteverket när utlänning anställs;
SKVFS 2009:1 Skatteverkets föreskrifter om krav på kassaregister
SKVFS 2009:21 Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2009:3) om användning av kassaregister
SKVFS 2012:5 Skatteverkets föreskrifter om ändring av Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2009:2) om kontrollenhet till kassaregister;
SKVFS 2009:11 Skatteverkets föreskrifter om ändring av Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2009:1) om krav på kassaregister
SKVFS 2010:5 Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2009:1) om krav på kassaregister;
SKVFS 2009:12 Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2009:2) om kontrollenhet till kassaregister
SKVFS 2013:21 Skatteverkets föreskrifter om den genomsnittliga produktionsutgiften för djur i renskötsel;
SKVFS 2013:20 Skatteverkets föreskrifter om ändring av Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2009:3) om användning av kassaregister;
SKVFS 2013:19 Skatteverkets föreskrifter om undantag under åren 2014 och 2015 från skyldigheter som gäller kassaregister och som avser vissa lotterier enligt lotterilagen;
SKVFS 2013:18 Skatteverkets föreskrifterom undantag från skyldigheter som gäller kassaregister;
SKVFS 2013:17 Skatteverkets föreskrifter om den genomsnittliga produktionsutgiften för djur i jordbruk;
SKVFS 2013:16 Skatteverkets föreskrifter om undantag under år 2014 för försäljning som registreras i terminalsystem;