OBS: Detta är utgåva 2014.14. Sidan är avslutad 2022.

Fri kost är normalt en skattepliktig förmån men det finns vissa undantag.

Fri kost på allmänna transportmedel

Fri kost är normalt en skattepliktig förmån, som värderas schablonmässigt. Läs även om värdering av kostförmån.

Enbart den omständigheten att den anställde intar en måltid under tjänsteresa eller under tjänstetid medför inte att förmånen blir skattefri.

Fri kost på allmänna transportmedel vid tjänsteresa är en skattefri förmån om kosten obligatoriskt ingår i priset för resan (11 kap. 2 § första stycket IL).

För skattefrihet förutsätts att färdbiljetten inte kan köpas exklusive måltiderna. För den som exempelvis reser i första klass får en förstaklassbiljett inte kunna köpas till ett lägre pris utan att kost ingår i priset.

Skulle det finnas en klassificering för vissa biljetter där kosten ingår i priset, medför detta inte skattefrihet om motsvarande biljett kan fås utan kost men med en annan klassificering. Klassificeringen ska i sådana fall vara baserad på någon annan skillnad än kosten.

Med allmänna transportmedel avses flyg, tåg och andra kommunikationsmedel som mot betalning är tillgängliga för allmänheten.

Fri frukost på hotell

Förmån av fri frukost på hotell eller liknande i samband med övernattning där under tjänsteresa är undantagen från beskattning om frukosten obligatoriskt ingår i priset för övernattningen.

Ett ytterligare villkor för skattefrihet är att ett rum med samma standard inte kan hyras till ett lägre pris utan frukost (11 kap. 2 § första stycket IL).

Skulle det finnas en klassificering för vissa rum där kosten ingår i priset, medför detta inte skattefrihet om motsvarande rum kan fås utan kost men med en annan klassificering. Klassificeringen måste i sådant fall vara baserad på någon annan skillnad än kosten.

Skattefriheten för fri frukost gäller på hotell och liknande inrättningar såsom pensionat, värdshus och andra yrkesmässigt bedrivna rumsuthyrningar.

Fri frukost som inte obligatoriskt ingår i priset för rummet är en skattepliktig förmån. Avdraget för ökade levnadskostnader ska normalt reduceras när den anställde fått kostförmån. Det finns dock undantagsregler, se vidare SKV M 2014:1 (för kalenderår 2013 se SKV M 2011:29).

Fri kvällsbuffé på hotell

Vissa hotell tillhandahåller en kvällsbuffé med enklare kallskuret och sallad m.m. utan särskild kostnad. Förmånen ingår obligatoriskt i rumspriset. Den som intar en enklare måltid från buffén bör förmånsbeskattas.

Som måltid räknas en lagad rätt, dvs. en tillredd varm eller kall maträtt av dagens rätt-karaktär (SKV A 2013:25 för 2014 och SKV A 2012:31 för 2013).

Om en anställd endast tar en smörgås eller annat som kan räknas som skattefria förfriskningar från samma buffé bör han eller hon inte beskattas.

Referenser på sidan

Allmänna råd

  • Skatteverkets allmänna råd om vissa förmåner för beskattningsåret 2013 [1]
  • Skatteverkets allmänna råd om vissa förmåner för beskattningsåret 2014 [1]

Lagar & förordningar

  • Inkomstskattelag (1999:1229) [1] [2]

Meddelanden

  • SKV M 2011:29 Skatteverkets information om avdrag för ökade levnadskostnader m.m. att tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2012 och fr.o.m. 2013 års taxering [1]
  • Skatteverkets information om avdrag för ökade levnadskostnader m.m. att tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2014 [1]