OBS: Detta är utgåva 2014.14. Sidan är avslutad 2022.

Om en arbetsgivare låter en anställds make eller sambo följa med på en tjänsteresa eller annan resa uppkommer en skattepliktig förmån för den anställde.

Indirekt förmån

Om en arbetsgivare låter en anställds make eller sambo följa med på en tjänsteresa eller annan resa är det en indirekt förmån för den anställde som ska värderas till marknadsvärdet. Vanligtvis motsvaras förmånen av arbetsgivarens merkostnader för makens deltagande (t.ex. färdbiljett, logi och mat). Detta framgår av rättspraxis (RÅ 1988 ref. 30 II). Skatteverket anser att förmånsvärdet kan beräknas till 25 % av kostnaden för hotellrummet eller annat logi om den anställde delar hotellrum eller annat logi med medföljande make under tjänsteresan.

En anställd, kan inte heller undgå förmånsbeskattning genom att byta en dyr färdbiljett mot två billiga, dvs. utan merkostnad för arbetsgivaren. I ett sådant fall ska makens färdbiljett värderas till saluvärdet.

Undantag från beskattning

I undantagsfall kan det finnas skäl för att en make följer med på en resa utan att någon förmånsbeskattning blir aktuell. Ett sådant skäl för maken att delta kan vara att den anställde är handikappad eller nyopererad och behöver hjälp under resan.

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • RÅ 1988 ref. 30 II [1]