OBS: Detta är utgåva 2014.14. Visa senaste utgåvan.

Om den uppgiftsskyldige missar tidsfristen för att Skatteverket ska undanröja ett skönsskattetillägg (49 kap. 7 § SFL) kan i vissa fall ett fullt skattetillägg bli oproportionerligt stort.

Om den uppgiftsskyldige missar fristen med bara några dagar och skatten kan bestämmas i enlighet med lämnade uppgifter finns det därför i många fall skäl för Skatteverket att delvis befria från ett fullt skattetillägg (prop. 2010/11 165 s. 965).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1]

Propositioner

  • Proposition 2010/11:165 Skatteförfarandet del 2 [1]

Referenser inom skattetillägg