OBS: Nedan visas versionen från 18 jan 2015. För att se den senaste informationen, klicka här.

OBS: Nedan visas versionen från 18 jan 2015. För att se den senaste informationen, klicka här.

Meny

Elcertifikat

En kontrolluppgift ska lämnas om avyttring av elcertifikat med uppgift om antalet avyttrade certifikat och försäljningspriset.

Kontrolluppgift ska lämnas för fysiska personer och dödsbon av Affärsverket svenska kraftnät (22 kap. 14 § SFL).

Kontrolluppgift ska inte lämnas för begränsat skattskyldiga (23 kap. 2 § SFL).

Utsläppsrätter m.m.

En kontrolluppgift ska lämnas om avyttring av utsläppsrätter, utsläppsminskningsenheter och certifierade utsläppsminskningar, med uppgift om antalet avyttrade enheter.

Kontrolluppgift ska lämnas för fysiska personer och dödsbon av Statens energimyndighet (22 kap. 15 § SFL).

Kontrolluppgift ska inte lämnas för begränsat skattskyldiga (23 kap. 2 § SFL).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Referenser inom förvaltningsrätt & förfarande