OBS: Detta är utgåva 2014.14. Visa senaste utgåvan.

En utbetalning av skattereduktion sker inte via skattekontot utan till ett konto som den som har utfört det ersättningsberättigade arbetet har anmält till Skatteverket.

Om den som har rätt till skattereduktion för hushållsarbete inte har betalat hela utgiften till den som har utfört arbetet (utföraren), får utföraren begära utbetalning från Skatteverket (6 § HUSFL). Skatteverket fattar beslut om utbetalning (11 § HUSFL). Skatteverket gör en utbetalning till ett bank- eller kreditmarknadsföretagskonto som utföraren har anmält till Skatteverket. Om utföraren inte har anmält ett sådant konto, får Skatteverket besluta att utbetalningen ska göras på annat sätt (12 § HUSFL).

En utbetalning av skattereduktion innebär i praktiken att Skatteverket övertar köparens betalningsansvar för ett belopp motsvarande vad som betalas ut varför det inte är fråga om utbetalning av skatt eller avgift (prop. 2008/09:77 s. 43).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Lag (2009:194) om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete [1] [2] [3]

Propositioner

  • Proposition 2008/09:77 Ett enklare system för skattereduktion för hushållsarbete [1]