OBS: Detta är utgåva 2014.14. Visa senaste utgåvan.

Om en anställd får en förmån av utbildning i samband med omstrukturering hos arbetsgivaren kan han eller hon få avdrag för kostnader för arbetsresor, ökade levnadskostnader och hemresor.

Avdrag för kostnader under vissa förhållanden

En anställd som är eller riskerar att bli arbetslös på grund av omstrukturering, personalavveckling eller liknande i arbetsgivarens verksamhet kan under vissa förhållanden skattefritt få en förmån av utbildning eller annan åtgärd (11 kap. 17 § IL). Den anställde kan då samtidigt i vissa fall medges avdrag för arbetsresor, ökade levnadskostnader och hemresor i samband med utbildningen (12 kap. 31 § IL).

HFD har i ett fall medgett en person avdrag enligt 12 kap. 31 § IL. Målet gällde en undersjuksköterska som utbildade sig till sjuksköterska. Syftet med utbildningen var att hon skulle kunna behålla sin anställning hos landstinget genom att få en annan tjänst. Om hon inte gick utbildningen till sjuksköterska riskerade hon att bli uppsagd (RÅ 2002 not. 96).

Avdragets beräkning för arbetsresor

Avdrag för resor till och från platsen för utbildningen medges enligt samma regler som för resor mellan bostaden och arbetsplatsen (12 kap. 2 § tredje stycket och 26–30 §§ IL). Avdrag medges alltså endast för den del av kostnaden som tillsammans med kostnader för resor mellan bostaden och arbetet överstiger 10 000 kr.

Avdragets beräkning för ökade levnadskostnader och hemresor

Under förutsättning att den anställde har fått ersättning för ökade levnadskostnader och hemresor medges avdrag för ökade levnadskostnader för tillfälligt arbete (12 kap. 18 § IL) och för hemresor (12 kap. 24 § IL).

Avdraget för ökade levnadskostnader får varken överstiga den erhållna ersättningen eller schablonbeloppen (12 kap. 31 § andra stycket IL).

Högst i ett år

Avdrag för arbetsresor, hemresor och ökade levnadskostnader får medges i högst ett år efter uppsägningstidens utgång (12 kap. 31 § IL tredje stycket).

Ersättning ska tas upp som lön

All ersättning för arbetsresor, hemresor och ökade levnadskostnader ska deklareras som lön.

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • RÅ 2002 not. 96 [1]

Lagar & förordningar