OBS: Detta är utgåva 2014.14. Visa senaste utgåvan.

En försäkringsgivare eller ett utländskt tjänstepensionsinstitut ska lämna en kontrolluppgift om innehavaren ska betala avkastningsskatt för en utländsk försäkring eller ett avtal om tjänstepension.

För vilka livförsäkringar och avtal om tjänstepension ska en kontrolluppgift lämnas?

En kontrolluppgift ska lämnas om en utländsk försäkring som är skattepliktig till avkastningsskatt på pensionsmedel (22 kap. 12 § första stycket SFL). Avkastningsskatt tas ut på både pensionsförsäkringar och kapitalförsäkringar (2 § första stycket 6–7 AvPL).

En kontrolluppgift ska inte lämnas om någon avkastningsskatt inte tas ut på försäkringen, dvs. om försäkringen bara omfattar

En kontrolluppgift ska också lämnas för ett avtal om tjänstepension med ett utländskt tjänstepensionsinstitut som beläggs med avkastningsskatt på pensionsmedel (22 kap. 12 § första stycket SFL). Läs om utländska tjänstepensionsinstitut i Handledning för beskattning av inkomst 2014 (SKV 399), del 1, avsnitt 45.2.7.

Avkastningsskatt tas ut på ett avtal om tjänstepension om avtalet meddelats i en verksamhet som bedrivs från ett fast driftställe utomlands om avtalet antingen

Vem ska lämna en kontrolluppgift?

Kontrolluppgiften ska lämnas av försäkringsgivaren eller det utländska tjänstepensionsinstitutet (22 kap. 12 § andra stycket SFL).

För vem ska en kontrolluppgift lämnas?

En kontrolluppgift för avkastningsskatt ska lämnas för en fysisk eller en juridisk person som är skattskyldig till avkastningsskatt för innehav av en utländsk försäkring eller ett avtal om tjänstepension (22 kap. 12 § andra stycket SFL).

En sådan kontrolluppgift ska inte lämnas för den som är begränsat skattskyldig i Sverige

(jfr. 23 kap. 2 § SFL).

Om innehavaren av en utländsk kapitalförsäkring är begränsat skattskyldig i Sverige ska en kontrolluppgift i stället lämnas för den som har panträtt i försäkringen om panthavaren är obegränsat skattskyldig i Sverige (2 § andra stycket AvPL).

Vilka uppgifter ska en kontrolluppgift innehålla?

Kontrolluppgiften ska innehålla uppgift om

Kontrolluppgiften ska också innehålla sådana uppgifter som är gemensamma för alla kontrolluppgifter som t.ex. nödvändiga identifikationsuppgifter för

En kontrolluppgift ska lämnas på fastställt formulär (38 kap. 1 § 1 SFL). En kontrolluppgift om underlag för avkastningsskatt ska lämnas på KU52, blankett 2327 eller 2327B (engelska).

När ska en kontrolluppgift lämnas?

En kontrolluppgift ska ha kommit in till Skatteverket senast den 31 januari kalenderåret efter det kalenderår som avkastningsskatten avser (24 kap. 1 § SFL).

Försäkringsgivaren eller det utländska tjänstepensionsinstitutet ska också informera den person som kontrolluppgiften avser om de uppgifter som lämnats i kontrolluppgiften senast den 31 januari kalenderåret efter det kalenderår som kontrolluppgiften gäller (34 kap. 3 § SFL).

Kompletterande information

Om försäkringsgivaren eller tjänstepensionsinstitutet inte uppfyller sin skyldighet att lämna en kontrolluppgift ska som huvudregel en avskattning göras av en pensionsförsäkring eller ett tjänstepensionsavtal som kan jämställas med en pensionsförsäkring. Ett undantag från avskattning kan dock göras ett enstaka år om försäkringstagaren eller den försäkrade själv i stället lämnar uppgifterna (58 kap. 19 b § IL).

Läs mer om avkastningsskatt på pensionsmedel i Handledning för beskattning av inkomst 2014 (SKV 399), del 2, avsnitt 96.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Övrigt

  • Handledning för beskattning av inkomst 2014 (SKV 399:1) [1] [2]
  • Handledning för beskattning av inkomst 2014 (SKV 399:2) [1]