OBS: Detta är utgåva 2014.14. Visa senaste utgåvan.

Den som förmedlat en utländsk försäkring ska lämna en uppgift om förmedlingen om innehavaren av försäkringen ska betala avkastningsskatt.

Uppgift om förmedling av en utländsk försäkring

En uppgift ska lämnas av den som förmedlat en utländsk försäkring om innehavaren är skattepliktig till avkastningsskatt för försäkringen (23 kap. 4 § SFL). Även om förmedlaren inte vet om försäkringsgivaren och försäkringstagaren faktiskt har ingått ett försäkringsavtal ska förmedlaren lämna en uppgift om han eller hon fått provision eller haft annan anledning att anta att ett försäkringsavtal har träffats (prop. 1995/96:97 s. 24).

En utländsk livförsäkring är en försäkring som är meddelad i en försäkringsrörelse som inte bedrivs från ett fast driftställe i Sverige. Avkastningsskatt tas ut på både pensionsförsäkringar och kapitalförsäkringar (2 § första stycket 6–7 AvPL).

En uppgift behöver däremot inte lämnas om innehavaren inte är skattskyldig till avkastningsskatt för försäkringen. Avkastningsskatt tas inte ut på en livförsäkring som bara omfattar

  • olycks- eller sjukdomsfall
  • dödsfall senast vid 70 års ålder och som inte är återköpsbara (12 § tredje stycket AvPL).

För vem ska en uppgift lämnas?

En uppgift om förmedling ska lämnas för både för juridiska och fysiska försäkringstagare till en utländsk försäkring (23 kap. 4 § SFL).

En sådan uppgift ska inte lämnas för den som är begränsat skattskyldig i Sverige (jfr. 23 kap. 2 § SFL).

Vilka uppgifter ska en uppgift innehålla?

Uppgiften ska innehålla identifikationsuppgifter för

En kontrolluppgift ska lämnas på fastställt formulär (38 kap. 1 § 1 SFL). En uppgift om förmedling av en utländsk försäkring ska lämnas på blankett 2749.

När ska en uppgift lämnas?

En kontrolluppgift ska ha kommit in till Skatteverket senast den 31 januari kalenderåret efter det kalenderår som försäkringen förmedlades (24 kap. 1 § SFL).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 1995/96:97 Vissa frågor om beskattningen av utländska kapitalförsäkringar, m.m. [1]