OBS: Detta är utgåva 2014.14. Visa senaste utgåvan.

Meny

Ett dödsbo är en juridisk person, som företräds av dödsbodelägarna eller av en boutredningsman. Tillgångarna utskiftas till dödsbodelägarna sedan skulderna har betalats. När arvsskiftet har skett är dödsboet upplöst.

I samband med upprättande av en bouppteckning finns det möjlighet att ansöka om kallelse på okända borgenärer.