OBS: Detta är utgåva 2014.14. Visa senaste utgåvan.

Bevissäkring är en tvångsåtgärd som Skatteverket under vissa omständigheter kan använda sig av för att säkra räkenskapsmaterial och annan bevisning i en skatteutredning. Här hittar du information om de olika bevissäkringsåtgärderna och också information om verkställighet av beslut om bevissäkring.