OBS: Detta är utgåva 2014.14. Sidan är avslutad 2017.

I fastighetstaxeringen delas all egendom inom en taxeringsenhet upp i värderingsenheter som värderas var för sig. Här finns mer information om värderingsenheterna småhus och tomtmark.