OBS: Detta är utgåva 2017.7. Sidan är avslutad 2017.

I fastighetstaxeringen delas all egendom inom en taxeringsenhet upp i värderingsenheter som värderas var för sig.