Allmänna råd är Skatteverkets generella rekommendationer om tillämpningen av författningar. De beskriver hur någon kan eller bör handla i ett visst avseende. Allmänna råd ges ut i en serie i publikationen Skatteverkets allmänna råd (SKV A). Före 2001 kallades de allmänna råden för Riksskatteverkets rekommendationer m.m. S.k. aktieråd finns på sidan Allmänna råd & meddelanden - aktier. Det kan förekomma fel i texterna, kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen.  Här finns alla allmänna råd som har tillämpats 2012 eller senare och vissa från tidigare år. Här finns också Register över Skatteverkets gällande allmänna råd. Under fliken Alla år visas samtliga allmänna råd som har beslutats, även de som inte längre ska tillämpas. Om fliken för 2024 saknas när du filtrerar på område visas för närvarande sådana allmänna råd som fortfarande kan vara tillämpliga under årsfliken då det senaste allmänna rådet beslutades. Arbete pågår med att alltid visa det senaste året.

SKV A 2014:10 Ändring i Skatteverkets allmänna råd (SKV A 2013:11) om riktvärdeangivelser och grunderna för taxeringen och värdesättningen av lantbruksenheter vid 2014 års förenklade fastighetstaxering
SKV A 2013:20 Skatteverkets allmänna råd om omräkningstal och nybyggnadskostnader vid 2014 års särskilda fastighetstaxering
SKV A 2010:7 Skatteverkets allmänna råd om riktvärdeangivelser och grunderna för taxeringen och värdesättningen av lantbruksenheter vid 2011års och senare års fastighetstaxeringar
SKV A 2012:11 Skatteverkets allmänna råd riktvärdeangivelser och grunderna för taxeringen och värdesättningen vid 2013 års fastighetstaxering av täktmark
SKV A 2012:12 Skatteverkets allmänna råd riktvärdeangivelser och grunderna för taxeringen och värdesättningen av hyreshus- och ägarlägenhetsenheter vid 2013 års allmänna fastighetstaxering
SKV A 2014:24 Ändring i Skatteverkets allmänna råd (SKV A 2014:6) om riktvärdeangivelser och grunderna för taxeringen och värdesättningen av småhusenheter vid 2015 och senare års fastighetstaxeringar
RSV S 1996:24 Riksskatteverkets rekommendationer m.m. om förseningsavgift enligt fastighetstaxeringslagen (1979:1152) att tillämpas fr.o.m. 1996 års fastighetstaxering
SKV A 2012:10 Skatteverkets allmänna råd riktvärdeangivelser och grunderna för taxeringen och värdesättningen vid 2013 års fastighetstaxering av industrienheter utom täktmark
SKV A 2013:11 Skatteverkets allmänna råd om riktvärdeangivelser och grunderna för taxeringen och värdesättningen av lantbruksenheter vid 2014 års förenklade fastighetstaxering
SKV A 2010:20 Skatteverkets allmänna råd om omräkningstal och nybyggnadskostnader vid 2011 års särskilda fastighetstaxering
SKV A 2012:26 Omräkningstal vid 2013 års särskilda fastighetstaxering
SKV A 2014:7 Skatteverkets allmänna råd om de allmänna grunderna för taxeringen och värdesättningen fr.o.m. 2015 års fastighetstaxering
SKV A 2014:29 Skatteverkets allmänna råd om omräkningstal och nybyggnadskostnader vid 2015 års särskilda fastighetstaxering
SKV A 2014:6 Skatteverkets allmänna råd om riktvärdeangivelser samt grunderna för taxeringen och värdesättningen av småhusenheter vid 2015 och senare års fastighetstaxeringar
SKV A 2010:9 Skatteverkets allmänna råd om allmänna grunder för taxeringen och värdesättningen fr.o.m. 2011 års fastighetstaxering
SKV A 2012:13 Skatteverkets allmänna råd grunderna för taxeringen och värdesättningen fr.o.m 2013 års fastighetstaxering
SKV A 2010:16 Ändring i Skatteverkets allmänna råd (SKV A 2010:7) om riktvärdeangivelser och grunderna för taxeringen och värdesättningen av lantbruksenheter vid 2011 års och senare års fastighetstaxeringar
SKV A 2011:18 Skatteverkets allmänna råd om riktvärdeangivelser samt grunderna för taxeringen och värdesättningen av småhusenheter vid 2012 och senare års fastighetstaxeringar
SKV A 2012:09 Skatteverkets allmänna råd om riktvärdeangivelser och grunderna för taxeringen och värdesättningen av elproduktionsenheter vid 2013 års allmänna fastighetstaxering
SKV A 2011:27 Skatteverkets allmänna råd om omräkningstal och nybyggnadskostnader vid 2012 års särskilda fastighetstaxering
SKV A 2006:10 Skatteverkets allmänna råd om grunderna för taxeringen och värdesättningen vid 2007- 2012 års fastighetstaxeringar av täktmark
SKV A 2006:11 Skatteverkets allmänna råd om grunderna för taxeringen och värdesättningen vid 2007-2012 års fastighetstaxeringar av elproduktionsenheter
SKV A 2006:9 Skatteverkets allmänna råd om grunderna för taxeringen och värdesättningen vid 2007- 2012 års fastighetstaxeringar av industrienheter utom täktmark