OBS: Detta är utgåva 2014.4. Visa senaste utgåvan.

Meny

I dessa avsnitt används vanligtvis begreppet köp. Med begreppet köp förstås även import och unionsinterna förvärv.