OBS: Detta är utgåva 2014.6. Visa senaste utgåvan.

Bidrag till kostnader för barn

Följande bidrag till kostnader för barn enligt SFB är skattefria (8 kap. 9 § IL):

 • barnbidrag
 • underhållsstöd
 • adoptionsbidrag
 • efterlevandestöd.

Bidrag till kostnader för bostad

Följande bidrag till kostnader för bostad är skattefria (8 kap. 10 § IL):

 • bostadsbidrag, bostadstillägg och boendetillägg enligt SFB
 • kommunalt bostadstillägg till handikappade.

Bistånd enligt socialtjänstlagen m.m.

Följande bistånd är skattefria (8 kap. 11 § IL):

 • bistånd enligt socialtjänstlagen
 • äldreförsörjningsstöd enligt 74 kap. SFB.

Att liknande bistånd är skattefria även om de inte lämnas med stöd av de nämnda lagarna framgår av orden ”och liknande ersättningar” i 11 §.

Bistånd enligt lagen om mottagande av asylsökande m.fl. är skattefria enligt 8 kap. 12 § IL.

Ersättningar till nyanlända invandrare

En nyanländ invandrare som deltar i aktiviteter enligt en etableringsplan har rätt till etableringsersättning och under vissa förutsättningar även etableringstillägg och bostadsersättning.

Sådana ersättningar är skattefria enligt 8 kap. 13 § IL. Det är Arbetsförmedlingen som fattar beslut om rätten till etableringsersättning. Reglerna finns i lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Övrigt

 • lag (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. [1]
 • lag (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare [1]
 • socialtjänstlagen (1999:799) [1]