OBS: Detta är utgåva 2014.7. Visa senaste utgåvan.

Meny

Alla svenska juridiska personer är enligt huvudregeln skattskyldiga för alla sina inkomster. Här beskrivs vilka juridiska personer som kan undantas från beskattning enligt 7 kap. 15–20 §§ IL.

Huvudregel: alla svenska juridiska personer är skattskyldiga

Alla juridiska personer är enligt huvudregeln i IL skattskyldiga för alla sina inkomster om de är att anse som svenska juridiska personer (6 kap. 3–4 §§ IL).

Undantag

Förutom de generella undantagsbestämmelserna i 7 kap. 3–11 §§ IL finns i 7 kap. IL ett antal kategorier och namngivna subjekt särskilt angivna som kan omfattas av skattegynnande.

I 7 kap. 15 § och 16 § IL anges vissa kategorier som kan undantas från beskattning för vissa inkomster. Den s.k. katalogen, 7 kap. 17 §, anger vissa namngivna subjekt som också är inskränkt skattskyldiga.

Understödsföreningar respektive producentorganisationer också är undantagna från beskattning (7 kap. 19 § och 20 § IL). Bestämmelserna om understödsföreningar i 7 kap. 19 § IL har upphört att gälla men tillämpas fortfarande i vissa fall.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar