OBS: Detta är utgåva 2015.10. Sidan är avslutad 2020.

Skatteverket fastställer personnummer för barn som folkbokförs vid födelsen och för personer som folkbokförs vid flytt till Sverige och inte har ett personnummer sedan tidigare. Även så kallade immunitetspersoner kan få personnummer.

Födelse och flytt till Sverige

Skatteverket fastställer personnummer för barn som folkbokförs vid födelsen och för personer som folkbokförs vid flytt till Sverige och inte sedan tidigare har ett personnummer.

Immunitetspersoner

Personnummer kan även tilldelas för s.k. immunitetspersoner. En immunitetsperson är en person som omfattas av lagen om immunitet och privilegier i vissa fall. Även om en immunitetsperson vistas i Sverige i minst ett år ska en sådan person inte folkbokföras (5 § FOL). Skatteverket kan ändå tilldela en immunitetsperson ett personnummer med stöd av 18 b § FOL. Ett sådant nummer brukar även kallas immunitetsnummer. I praktiken fungerar detta nummer som ett samordningsnummer. En immunitetsperson som vistas i Sverige kortare tid än ett år kan i stället tilldelas ett samordningsnummer.

En person som genom sin anställning har diplomatisk immunitet som är helt begränsad till arbetet ska i stället folkbokföras om förutsättningarna för folkbokföring är uppfyllda. Detsamma gäller för den anställdes familjemedlemmar (5 § FOL och 26 § FOL).

Skatteverket tilldelar bara personnummer för immunitetsperson efter begäran av Utrikesdepartementet.

Överklaga ett beslut om personnummer

Skatteverkets beslut att fastställa ett födelsenummer och en kontrollsiffra i ett personnummer får inte överklagas (39 § FOL). Däremot får man överklaga beslut som gäller födelsetiden i ett personnummer.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Folkbokföringslag (1991:481) [1] [2] [3] [4] [5]
  • Lag (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall [1]