OBS: Detta är utgåva 2015.10. Visa senaste utgåvan.

Ett personnummer är en identitetsbeteckning som Skatteverket tilldelar alla som folkbokförs i Sverige (18 § FOL).

I vissa undantagsfall kan även immunitetspersoner tilldelas ett personnummer. En immunitetsperson är en person som enligt 5 § FOL inte ska folkbokföras i Sverige.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Folkbokföringslag (1991:481) [1] [2]