OBS: Detta är utgåva 2015.10. Visa senaste utgåvan.

Här beskrivs när juridiska personer, förutom dödsbon och handelsbolag, blir skyldiga att lämna inkomstdeklaration.

Juridiska personer som alltid ska lämna inkomstdeklaration

Följande juridiska personer ska alltid lämna inkomstdeklation (30 kap. 4 § 1 SFL):

  • aktiebolag
  • ekonomiska föreningar
  • familjestiftelser.

Juridiska personer som ska lämna inkomstdeklaration beroende på intäkternas storlek

Ideella föreningar och registrerade trossamfund som är inskränkt skattskyldiga enligt 7 kap. 3 § IL ska lämna inkomstdeklaration om de haft skattepliktiga intäkter som överstigit 15 000 kr, vilket är det grundavdrag som ges enligt 63 kap. 11 § IL (30 kap. 4 § 2 SFL).

Övriga juridiska personer ska lämna inkomstdeklaration om de skattepliktiga intäkterna överstigit 200 kr (30 kap. 4 § 3 SFL).

En inkomst som enligt skatteavtal helt eller delvis ska undantas från beskattning i Sverige räknas ändå som skattepliktig när det gäller deklarationsskyldighet (30 kap. 5 § SFL).

Deklarationsskyldighet för underlag för fastighetsskatt, fastighetsavgift, avkastningsskatt och särskild löneskatt

Om underlag för statlig fastighetsskatt, kommunal fastighetsavgift, avkastningsskatt på pensionsmedel eller särskild löneskatt på pensionskostnader ska fastställas ska inkomstdeklaration alltid lämnas (30 kap. 4 § 4 SFL).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar