OBS: Nedan visas versionen från 22 aug 2015. För att se den senaste informationen, klicka här.

OBS: Nedan visas versionen från 22 aug 2015. För att se den senaste informationen, klicka här.

Meny

Skatteverket har tillsynen över tilldelningen av organisationsnummer och för ett centralt register över tilldelade organisationsnummer i hela landet, enligt 5 § lag (1974:174) om identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl.

I organisationsnummerregistret finns uppgift om

  • organisationsnummer
  • namn
  • adress
  • geografiska koder för säte (län och kommun)
  • kod för juridisk form
  • markering i förekommande fall för konkurs och likvidation
  • tidpunkt för registrering och eventuell avregistrering i organisationsnummerregistret.

Efter registrering i organisationsnummerregistret får alla registrerade ett meddelande om tilldelat organisationsnummer. Även vid avregistrering sänds ett meddelande ut.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Lag (1974:174) om identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl. [1]

Referenser inom hur organisationsnummer tilldelas